Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αντώνης Αναστασόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής οθωμανικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (M.Phil.) και εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του στη Σχολή Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. Διδάσκει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1999 και συνεργάζεται ερευνητικά με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν στους θεσμούς του οθωμανικού κράτους, στις οθωμανικές επαρχίες και τις σχέσεις τους με το κράτος με έμφαση στον 18ο αιώνα, καθώς και στις μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες της οθωμανικής περιόδου.

Καταχωρήθηκε στο Βιογραφικο