Βιογραφικό

Ημερομηνία γέννησης: 11 Δεκεμβρίου 1969
Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 74 100 Ρέθυμνο
Τηλέφωνο εργασίας: 2831077368/77337
Φαξ εργασίας: 2831077338
Ηλεκτρονική διεύθυνση: anastasopoulos@uoc.gr

Εκπαίδευση

1994-1999
Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ (Μ. Βρετανία), Σχολή Ανατολικών Σπουδών (Faculty of Oriental Studies).
Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.).
Τίτλος διδακτορικής διατριβής: ‘Imperial Institutions and Local Communities: Ottoman Karaferye,1758-1774’.
Θέμα: Σχέσεις κέντρου-περιφέρειας, επαρχιακή διοίκηση και ελίτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσα από το παράδειγμα της Βέροιας της περιόδου 1758-1774.

1993-1994
Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ (Μ. Βρετανία), Σχολή Ανατολικών Σπουδών.
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Ισλαμικές Σπουδές (M.Phil. in Islamic Studies).
Διπλωματική εργασία: ‘The Judicial System in Ottoman Greece, 1600-1800’.
Θέμα: Η οθωμανική αντίληψη περί απονομής δικαιοσύνης· η λειτουργία, οι αλληλεπιδράσεις και ο ανταγωνισμός μουσουλμανικών, χριστιανικών και εβραϊκών δικαστηρίων στον ελλαδικό χώρο κατά τον 17ο και 18ο αιώνα.

1987-1992
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας.
Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας, κατεύθυνση Ιστορίας.

Διδακτική-ερευνητική εμπειρία

Από τον Φεβρουάριο 1999 διδάσκω στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο της οθωμανικής ιστορίας. Από τον Φεβρουάριο 1999 έως τον Νοέμβριο 2001 δίδαξα ως διδάσκων με σύμβαση του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, από τον Νοέμβριο 2001 έως τον Σεπτέμβριο 2007 ως λέκτορας τουρκολογίας και από τον Σεπτέμβριο 2007 ως σήμερα ως επίκουρος καθηγητής οθωμανικής ιστορίας (μονιμοποιήθηκα στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή τον Φεβρουάριο 2011). Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, δίδαξα ελληνική και βαλκανική ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Boğaziçi της Κωνσταντινούπολης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Τμήματος και του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» που χρηματοδοτεί αυτή τη θέση.

Έχω συμμετάσχει ή συμμετέχω στα εξής επιστημονικά προγράμματα και δίκτυα:

 • Είμαι επιστημονικά υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με τίτλο «Καταγραφή και διάσωση μουσουλμανικών επιτύμβιων στηλών Ρεθύμνου» (διεξάγεται με τη συνεργασία της 28ης Εφορείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων). Προϊόντα του προγράμματος είναι: α) ηλεκτρονική βάση δεδομένων με στοιχεία σχετικά με τις επιτύμβιες στήλες και τις επιγραφές τους, καθώς και φωτογραφίες τους, και β) έκτυπα των επιγραφών των ενεπίγραφων στηλών. Η βάση περιέχει 325 εγγραφές και είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://digitalcrete.ims.forth.gr, που είναι η ιστοσελίδα του έργου «Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (Γ΄ Κ.Π.Σ. – επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»).
 • Μαζί με τους συναδέλφους Ηλία Κολοβό και Ελένη Γκαρά είμαι επιστημονικά υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με αντικείμενο την έκδοση του υπ’ αριθ. 1 οθωμανικού ιεροδικαστικού κώδικα της Βέροιας των ετών 1602-1603. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • Είμαι επιστημονικά υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με αντικείμενα: α) «Ιστορικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες για το υδάτινο περιβάλλον και τη διαχείριση υδάτινων πόρων στην Κρήτη της βενετικής και της οθωμανικής περιόδου, με έμφαση στην περιοχή του Ηρακλείου», και β) «Κοινωνικές παράμετροι και επιπτώσεις του φαινομένου της ασθένειας: μια ιστορική προσέγγιση». Τα προγράμματα αυτά διεξάγονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας Siemens, καθώς και της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί ανάμεσα στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και εντάσσονται στους άξονες «Περιβάλλον» και «Βιολογία – Βιοφωτονική – Υγεία», αντιστοίχως (διάρκεια εκτέλεσης προγραμμάτων: 23/4/2015-10/4/2017).
 • Συμμετείχα στις ενότητες «Βυζαντινοί χρόνοι» και «Μεταβυζαντινοί χρόνοι» του επιστημονικού προγράμματος «Βέροια «Μητρόπολις» της Μακεδονίας. Έρευνα, μελέτη και ηλεκτρονική αποθησαύριση της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Δήμου Βέροιας (επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννης Ασλάνης, Ι.Ε.Ρ.Α./Ε.Ι.Ε.) (1999-2001). Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΕΤ ΙΙ. Προϊόντα του προγράμματος είναι: α) ηλεκτρονική βάση βιβλιογραφικών, επιγραφικών, αρχειακών, εικονογραφικών, φιλολογικών, περιηγητικών και προσωπογραφικών δεδομένων σχετικά με την ιστορία της Βέροιας (http://www.ipet.gr/veroia//) και β) CD-ROM όπου παρουσιάζεται η ιστορία της πόλης. Η συμβολή μου στο πρόγραμμα συνίστατο στη συγκέντρωση και εισαγωγή δεδομένων στην ηλεκτρονική βάση, καθώς και στη συγγραφή κειμένων για το CD-ROM υπό την επίβλεψη του Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη, διευθυντή ερευνών του Ι.Β.Ε./Ε.Ι.Ε., για την ενότητα «Βυζαντινοί χρόνοι» και της Ευαγγελίας Μπαλτά, διευθύντριας ερευνών του Ι.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε., για την ενότητα «Μεταβυζαντινοί χρόνοι».
 • Ήμουν μέλος της διαχειριστικής επιτροπής του χρηματοδοτούμενου από το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο COST (European Cooperation in Science and Technology) επιστημονικού δικτύου COST A36: ‘Tributary Empires Compared: Romans, Mughals and Ottomans in the Pre-Industrial World from Antiquity till the Transition to Modernity’ (2005-2009) (http://tec.saxo.ku.dk/). Στόχος αυτού του διεθνούς δικτύου ιστορικών, ιστορικών τέχνης και κοινωνιολόγων ήταν η συγκριτική μελέτη των προνεωτερικών αυτοκρατοριών. Το δίκτυο οργάνωσε εννιά διεθνή συνέδρια, από τα οποία προήλθαν συλλογικοί τόμοι.

Από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο 1999 απασχολήθηκα ως ερευνητής στο Αρχείο Γεγονότων της Τράπεζας Πληροφοριών του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα.

Έχω ασκηθεί στην οθωμανική και ελληνική παλαιογραφία. Από το 1995 και εξής έχω διεξαγάγει έρευνα σε οθωμανικά αρχεία της Ελλάδας και του εξωτερικού (Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη· Γ.Α.Κ. Ν. Ημαθίας, Βέροια· Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο Κρήτης· Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Κωνσταντινούπολη· Εθνική Βιβλιοθήκη, Σόφια), καθώς και στο αρχείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης και στα Εθνικά Αρχεία της Μεγάλης Βρετανίας.

Δημοσιεύσεις

 1. (μαζί με την Ελένη Γκαρά) «Οθωμανικές αντιλήψεις περί εγκλήματος και τιμωρίας», Μνήμων, 21 (1999), 37-54.
 2. «Οι οθωμανικοί ιεροδικαστικοί κώδικες (σιτζίλ) της Βέροιας: προβλήματα ταξινόμησης», Ίμερος, 1 (2001), 149-169.
 3. ‘Lighting the Flame of Disorder: Ayan Infighting and State Intervention in Ottoman Karaferye, 1758-59’, International Journal of Turkish Studies, 8 (2002), 73-88.
 4. «Οι χριστιανοί στην Τουρκοκρατία και οι οθωμανικές πηγές: η περίπτωση της Βέροιας, π. 1760-1770», Αριάδνη, 9 (2003), 71-89.
 5. ‘Introduction’, στο Antonis Anastasopoulos (επιμ.), Provincial Elites in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, Crete University Press, Ρέθυμνο 2005, xi-xxviii.
 6. ‘The Mixed Elite of a Balkan Town: Karaferye in the Second Half of the Eighteenth Century’, στο Antonis Anastasopoulos (επιμ.), Provincial Elites in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, Crete University Press, Ρέθυμνο 2005, 259-268.
 7. «Χατζηκατβίας, Χαριτόπουλος, Κριτόπουλος: στα ίχνη μιας παράδοσης για την οθωμανική άλωση της Βέροιας», στο Τόνια Κιουσοπούλου (επιμ.), 1453: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2005, 211-225.
 8. «Δερβίσηδες και δερβίσικοι τεκέδες στην Κρήτη των αρχών του 19ου αιώνα: θρησκευτικές, κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες», στο Πεπραγμένα Θ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Ελούντα, 1-6 Οκτωβρίου 2001. Τόμος Γ1 Νεότερη περίοδος: Ιστορία, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2005, 139-150.
 9. ‘Crisis and State Intervention in Late Eighteenth-Century Karaferye’, Princeton Papers: Interdisciplinary Journal of Middle Eastern Studies, 13 (2005) [special issue: The Ottoman Balkans, 1750-1830, επιμ. Frederick Anscombe], 11-33 [ο τόμος ανατυπώθηκε ως βιβλίο: Frederick F. Anscombe (επιμ.), The Ottoman Balkans, 1750-1830, Markus Wiener Publishers, Πρίνστον 2006].
 10. ‘In Preparation for the Hajj: The Will of a Serdengeçti from Crete (1782)’, Archivum Ottomanicum, 23 (2005-2006), 79-92.
 11. ‘Building Alliances: A Christian Merchant in Eighteenth-Century Karaferye’, Oriente Moderno n.s., 25/1 (2006) [The Ottomans and Trade, επιμ. Ebru Boyar και Kate Fleet], 65-75.
 12. ‘Karaferye (Veroia) in the 1790s: How Much Can the Kadı Sicilleri Tell Us?’, στο Antonis Anastasopoulos και Elias Kolovos (επιμ.), Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, Adaptation. Proceedings of an International Conference Held in Rethymno, Greece, 13-14 December 2003, University of Crete – Department of History and Archaeology, Ρέθυμνο 2007, 45-59.
 13. ‘Albanians in the Eighteenth-Century Ottoman Balkans’, στο Elias Kolovos, Phokion Kotzageorgis, Sophia Laiou και Marinos Sariyannis (επιμ.), The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands: Toward a Social and Economic History. Studies in Honor of John C. Alexander, The Isis Press, Κωνσταντινούπολη 2007, 37-47.
 14. ‘Centre-Periphery Relations: Crete in the Eighteenth Century’, στο Björn Forsén και Giovanni Salmeri (επιμ.), The Province Strikes Back: Imperial Dynamics in the Eastern Mediterranean, The Finnish Institute at Athens, Ελσίνκι 2008, 123-136.
 15. ‘The Islamic Gravestones of Ottoman Rethymno: Preliminary Remarks and Thoughts about Them’, στο Antonis Anastasopoulos (επιμ.), The Eastern Mediterranean under Ottoman Rule: Crete, 1645-1840. Halcyon Days in Crete VI. A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 2006, Crete University Press, Ρέθυμνο 2008, 317-329.
 16. (μαζί με τον Ηλία Κολοβό και τον Μαρίνο Σαρηγιάννη), «Η Οθωμανική Αυτοκρατορία – Ο ελλαδικός χώρος» στο Έρση Μπρούσκαρη (επιμ.), Η οθωμανική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού, Αθήνα 2008, 23-44 [αγγλική έκδοση: ‘The Ottoman Empire and the Greek Lands’ στο Έρση Μπρούσκαρη (επιμ.), Ottoman Architecture in Greece, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού, Αθήνα 2008, 23-44].
 17. «Η ανάκληση μιας δωρεάς και η επιστροφή μιας προίκας: κοινωνικό φύλο, οικογενειακές σχέσεις και οθωμανική δικαιοσύνη», στο Κώστας Λάππας, Αντώνης Αναστασόπουλος και Ηλίας Κολοβός (επιμ.), Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2010, 55-68.
 18. «Μορφές κοινωνικής αρωγής και πρόνοιας στο ισλάμ με σημείο αναφοράς την Οθωμανική Αυτοκρατορία», στο Κώστας Δικαίος (επιμ.), Ιστορία κοινωνικής πολιτικής, Gutenberg, Αθήνα 2010, 126-156.
 19. «Προσεγγίζοντας το ζήτημα της ανάγνωσης των πηγών: μια μαρτυρία περί οικοδιδασκαλίας τον 17ο αιώνα και το Κρυφό Σχολειό», Τα Ιστορικά, 27/53 (Δεκέμβριος 2010), 349-364.
 20. ‘Political Participation, Public Order and Monetary Pledges (Nezir) in Ottoman Crete’, στο Eleni Gara, Μ. Erdem Kabadayı και Christoph K. Neumann (επιμ.), Popular Protest and Political Participation in the Ottoman Empire: Studies in Honor of Suraiya Faroqhi, İstanbul Bilgi University Press, Κωνσταντινούπολη 2011, 127-142.
 21. ‘Introduction: Political Initiatives “From the Bottom Up”’, στο Antonis Anastasopoulos (επιμ.), Political Initiatives ‘From the Bottom Up’ in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete VIΙ. A Symposium Held in Rethymno, 9-11 January 2009, Crete University Press, Ρέθυμνο 2012, 1-12.
 22. ‘The Ottomans and Civil Society: A Discussion of the Concept and the Relevant Literature’, στο Antonis Anastasopoulos (επιμ.), Political Initiatives ‘From the Bottom Up’ in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete VIΙ. A Symposium Held in Rethymno, 9-11 January 2009, Crete University Press, Ρέθυμνο 2012, 435-453.
 23. ‘Imperial Geography and War: The Ottoman Case’, στο Sahar Bazzaz, Yota Batsaki και Dimiter Angelov (επιμ.), Imperial Geographies in Byzantine and Ottoman Space, Harvard Center for Hellenic Studies, Ουάσινγκτον 2013, 111-132.
 24. ‘Non-Muslims and Ottoman Justice(s?)’, στο Jeroen Duindam, Jill Harries, Caroline Humfress και Nimrod Hurvitz (επιμ.), Law and Empire: Ideas, Practices, Actors, Brill, Λάιντεν και Βοστόνη 2013, 275-292.
 25. (μαζί με την Ελένη Γκαρά) ‘The Rural Hinterland of Karaferye: Settlements, Divisions, and the Çiftlik Phenomenon (Seventeenth-Eighteenth Centuries)’, στο Elias Kolovos (επιμ.), Ottoman Rural Societies and Economies. Halcyon Days in Crete VIII. A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 2012, Crete University Press, Ρέθυμνο 2015, 261-291.
 26. ‘A‘yân’, ‘Crète (XVIIe-XVIIIe siècles)’: λήμματα στο François Georgeon, Nicolas Vatin και Gilles Veinstein, με τη συνεργασία της Elisabetta Borromeo (επιμ.), Dictionnaire de l’Empire ottoman, Fayard, Παρίσι 2015, 137-139, 309-311.
 27. (μαζί με τους Γιάννη Λαμπράκη, Μαριλένα Μπαλή, Ιορδάνη Παναγιωτίδη, Στέλιο Παρλαμά, Robin Durand), «Οθωμανικές μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες Ηρακλείου: στήλες που φυλάσσονται στη «Βίλα Αριάδνη» στην Κνωσό», Κρητικά Χρονικά, 35 (2015), 153-210.

Επιστημονική επιμέλεια έκδοσης πρακτικών συνεδρίων και άλλων συλλογικών τόμων

 1. Antonis Anastasopoulos (επιμ.), Provincial Elites in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, Crete University Press, Ρέθυμνο 2005.
 2. Antonis Anastasopoulos και Elias Kolovos (επιμ.), Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, Adaptation. Proceedings of an International Conference Held in Rethymno, Greece, 13-14 December 2003, University of Crete – Department of History and Archaeology, Ρέθυμνο 2007.
 3. Antonis Anastasopoulos (επιμ.), The Eastern Mediterranean under Ottoman Rule: Crete, 1645-1840. Halcyon Days in Crete VI. A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 2006, Crete University Press, Ρέθυμνο 2008.
 4. Κώστας Λάππας, Αντώνης Αναστασόπουλος και Ηλίας Κολοβός (επιμ.), Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2010.
 5. Antonis Anastasopoulos (επιμ.), Political Initiatives ‘From the Bottom Up’ in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete VIΙ. A Symposium Held in Rethymno, 9-11 January 2009, Crete University Press, Ρέθυμνο 2012.

Συμβουλευτικός ρόλος σε έκδοση

 1. New Trends in Ottoman Studies: Papers presented at the 20th CIÉPO Symposium, Rethymno, 27 June – 1 July 2012, γενική επιμέλεια: Marinos Sariyannis, επιμέλεια: Gülsün Aksoy-Aivali, Marina Demetriadou, Yannis Spyropoulos, Katerina Stathi και Yorgos Vidras, σύμβουλοι έκδοσης: Antonis Anastasopoulos και Elias Kolovos, University of Crete – Department of History and Archaeology και Foundation for Research and Technology-Hellas – Institute for Mediterranean Studies, Ρέθυμνο 2014.

Δημοσιεύσεις απευθυνόμενες στο ευρύ κοινό

 1. «Η Κρήτη στο οθωμανικό πλαίσιο», Κρητολογικά Γράμματα, 17 (2001), 97-109.
 2. «Μουσουλμάνοι και χριστιανοί στη Βέροια του β΄ μισού του 18ου αιώνα» στο Βεροίας Μελετήματα, Οι Φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας, [Βέροια] 2003, 40-46.
 3. «Η Βέροια στα χρόνια των Οθωμανών: μια δυναμική κοινωνία», Πολιτιστικά Δρώμενα, 47 (Μαρ.-Απρ.-Μάιος 2008), 21-30.

Αναφορά ερευνητικού προγράμματος

 1. ‘Islamic Tombstones of Rethymno’ στο Common Cultural Heritage: Developing Local Awareness Concerning the Architectural Heritage Left from the Exchange of Populations in Turkey and Greece, The Foundation of Lausanne Treaty Emigrants, Κωνσταντινούπολη 2005, 222-223.

Βιβλιοκρισίες

 1. Cemal Kafadar, Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State, University of California Press, Μπέρκλεϊ-Λος Άντζελες-Λονδίνο 1995 στο περιοδικό Historein, 2 (2000), 207-209.
 2. Σοφία Ν. Λαΐου, Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002 στο περιοδικό Ελληνικά, 54/1 (2004), 136-141.
 3. Boğaç A. Ergene, Local Court, Provincial Society and Justice in the Ottoman Empire: Legal Practice and Dispute Resolution in Çankırı and Kastamonu (1652-1744), Brill, Λάιντεν-Βοστόνη 2003 στο περιοδικό International Journal of Middle East Studies, 39/3 (2007), 491-492.
 4. Edhem Eldem and Nicolas Vatin, L’épitaphe ottomane musulmane (XVIe-XXe siècles). Contribution à une histoire de la culture ottomane, Paris-Louvain-Dudley, MA: Peeters, 2007 στο περιοδικό Turcica, 40 (2008), 415-417.
 5. Γεώργιος Κ. Λιακόπουλος και Θεόδωρος Γ. Παλιούγκας, Οθωμανικές επιγραφές της Λάρισας, Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2013, στο περιοδικό Μνημοσύνη, 20 (2014-2015), 431-434.

Μετάφραση

Cemal Kafadar, Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State, University of California Press, Μπέρκλεϊ-Λος Άντζελες-Λονδίνο 1995 [ελληνική έκδοση: Ανάμεσα σε δύο κόσμους: η κατασκευή του οθωμανικού κράτους, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2008 (με συμπληρωματική βιβλιογραφία και δύο χάρτες)].

Ανακοινώσεις σε συνέδρια – συμμετοχή σε επιστημονικά εργαστήρια

‘At the Intersection between the Practical and the Sacred: Mosque Fountains in Ottoman Crete’

Οργάνωση θεματικής ενότητας (panel) με τίτλο ‘Water Histories: Environmental, Political, Economic and Social Implications of Water Management in the Ottoman Provinces’ και ανακοίνωση με τον παραπάνω τίτλο στο διεθνές συμπόσιο CIÉPO-22 (Comité International d’Études Pré-ottomanes et Ottomanes) (Τραπεζούντα, 4-8 Οκτωβρίου 2016).

«Διεθνείς τάσεις της έρευνας στην οθωμανική ιστορία»

Ανακοίνωση σε ημερίδα του περιοδικού Ιστορείν-ΕΜΙΘΙ με τίτλο « Διασταυρώσεις: μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μεταξύ ιστορίας και πολιτικής », αφιερωμένη στη μνήμη του Βαγγέλη Κεχριώτη (Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016).

(μαζί με τον Χρήστο Κυριακόπουλο) «Ασθένεια και θάνατος στην οθωμανική Κρήτη: σταθερές και μετασχηματισμοί στις κοινωνικές αντιλήψεις και την κρατική πολιτική»

Ανακοίνωση στο 12ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, που διοργάνωσε η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ηράκλειο, 21-25 Σεπτεμβρίου 2016).

(μαζί με τον Ηλία Κολοβό και τον Μαρίνο Σαρηγιάννη) «Οι πρώτοι δύο αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη (1645-1821): νέες πηγές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις»

Ανακοίνωση στην Ολομέλεια του 12ου Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, που διοργάνωσε η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ηράκλειο, 21-25 Σεπτεμβρίου 2016).

‘Public celebrations and ceremonies in the late Ottoman Cretan press: Building a collective identity among the Christian population’

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο ‘The Ottomans and entertainment’ που διοργάνωσε το The Skilliter Centre for Ottoman Studies, Newnham College (Κέιμπριτζ, 29 Ιουνίου-2 Ιουλίου 2016).

‘Testing the limits of kadı sicils for the study of wealth in Ottoman society: The kadı sicils of Kandiye’

Ανακοίνωση στο διεθνές επιστημονικό εργαστήριο (workshop) ‘The rich and the poor in the Balkan provinces of the Ottoman Empire (17th-19th centuries)’ που διοργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας του Middle East Technical University (Άγκυρα, 27-28 Μαΐου 2016).

‘Ottoman Gravestones in Crete’

Ανακοίνωση στο διεθνές συμπόσιο ‘Geçmişten Günümüze Girit: Tarih, Toplum, Kültür’ (Κουσάντασι, 16-18 Οκτωβρίου 2015).

«Ισλαμικές επιτύμβιες στήλες της οθωμανικής Κρήτης: μια έμφυλη προσέγγιση»

Ανακοίνωση σε συμπόσιο των Γ.Α.Κ.-Ιστορικού Αρχείου Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με θέμα «Η Κρήτη από τη σκοπιά της ιστορίας των γυναικών και της σχέσης των φύλων: οθωμανική περίοδος και Κρητική Πολιτεία» (Χανιά, 5 Σεπτεμβρίου 2015).

‘Serdarzade Mehmed Efendi: A naib of many capacities in late-seventeenth-century Kandiye’

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο ‘The Ottoman Balkans: Personal dimensions. Agents of faith’ (Σόφια, 26-27 Ιουνίου 2015).

‘The Ottoman Empire: Politics in an absolutist context’

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο ‘On politics and the political in the Mediterranean, 1750-1860’, που διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Re-imagining democracy in the Mediterranean, 1750-1860’, με επικεφαλής την Joanna Innes, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης (Λισαβόνα, 20-21 Απριλίου 2015).

‘Social attitudes towards death in Ottoman Crete’

Οργάνωση θεματικής ενότητας (panel) με τίτλο ‘This world, the hereafter, and the in-between: Practical and supernatural aspects of death’ και ανακοίνωση με τον παραπάνω τίτλο στο διεθνές συμπόσιο CIÉPO-21 (Comité International d’Études Pré-ottomanes et Ottomanes) (Βουδαπέστη, 7-11 Οκτωβρίου 2014).

Συμμετοχή στο επιστημονικό εργαστήριο ‘Re-imagining democracy in the Mediterranean, 1750-1860: The book’, το οποίο διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Re-imagining democracy in the Mediterranean, 1750-1860’, με επικεφαλής την Joanna Innes, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης (Οξφόρδη, 25-26 Σεπτεμβρίου 2014).

Συμμετοχή στο επιστημονικό εργαστήριο ‘Re-imagining democracy in the Mediterranean, 1750-1860’, το οποίο διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Re-imagining democracy in the Mediterranean’, με επικεφαλής την Joanna Innes, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης (Αθήνα, 10-11 Ιανουαρίου 2014).

‘Communicating death: Ottoman gravestones from Crete’

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο ‘The Ottomans and health: a comparative perspective’ (Κέιμπριτζ, 3-6 Ιουλίου 2013).

‘A mosque and its town quarter or a town quarter and its mosque? The Elhac Ali Paşa mosque and quarter in Ottoman Kandiye’

Οργάνωση θεματικής ενότητας (panel) μαζί με τη Shirine Hamadeh με τίτλο «Flesh and mud: Innovative approaches to the study of early modern Ottoman cities» και ανακοίνωση με τον παραπάνω τίτλο στο διεθνές συμπόσιο CIÉPO-20 (Comité International d’Études Pré-ottomanes et Ottomanes) (Ρέθυμνο, 27 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2012).

(μαζί με την Ελένη Γκαρά) ‘The rural hinterland of Karaferye: settlements, divisions, and boundaries (17th-18th centuries)’

Ανακοίνωση στο 8ο Διεθνές Συμπόσιο του Προγράμματος Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με θέμα «Οθωμανικές αγροτικές κοινωνίες και οικονομίες» (Ρέθυμνο, 13-15 Ιανουαρίου 2012).

«Χρήσεις του νερού στο οθωμανικό Ηράκλειο»

Ανακοίνωση στο IA΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Ρέθυμνο, 21-27 Οκτωβρίου 2011).

‘In defiance of the narrative of modernity? A historiographic journey in Ottoman Kandiye’

Ανακοίνωση στο διεθνές εργαστήριο (workshop) ‘Eighteenth-Century Crossroads in Ottoman Studies: Negotiating Communal, State, and Moral Boundaries’ του Τμήματος Ιστορίας του Central European University (Βουδαπέστη, 26-28 Μαΐου 2011).

(μαζί με την Ελένη Γκαρά) «Η ύπαιθρος της Βέροιας τον 18ο αιώνα»

Ανακοίνωση στο Α΄ Επιστημονικό Συνέδριο για την Ημαθία (Βέροια, 29 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 2010).

‘Christian Orthodox bishops in the Ottoman era: Political and financial networks’

Οργάνωση θεματικής ενότητας (panel) με τίτλο «Christian networks in the Ottoman Empire» και ανακοίνωση με τον παραπάνω τίτλο στο διεθνές συμπόσιο CIÉPO-19 (Comité International d’Études Pré-ottomanes et Ottomanes) (Βαν, 26-30 Ιουλίου 2010).

‘Imperial geographies in times of war: The Ottoman case’

Ανακοίνωση σε διεθνές εργαστήριο (workshop) του Harvard Center for Hellenic Studies με θέμα ‘Imperial Geographies’ (Ναύπλιο, 20-21 Ιουνίου 2009).

(μαζί με τον Cédric Brélaz, Στρασβούργο) ‘Imperial policy towards provincial élites in the Roman and Ottoman Eastern Mediterranean’

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο ‘Tributary Empire-Comparative Histories’ που διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος COST, δράση Α36: ‘Tributary Empires Compared: Romans, Mughals and Ottomans in the Pre-Industrial World from Antiquity till the Transition to Modernity’ (Ρώμη, 23-26 Απριλίου 2009).

‘The Ottomans and civil society’

Ανακοίνωση στο 7ο Διεθνές Συμπόσιο του Προγράμματος Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με θέμα «Πολιτικές πρωτοβουλίες «από τα κάτω» στην Οθωμανική Αυτοκρατορία» (Ρέθυμνο, 9-11 Ιανουαρίου 2009).

‘Non-Muslims and Ottoman justice(s?)’

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο ‘Empires and Law: Principles, Practices’ που διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος COST, δράση Α36: ‘Tributary Empires Compared: Romans, Mughals and Ottomans in the Pre-Industrial World from Antiquity till the Transition to Modernity’ (Ουτρέχτη, 9-11 Νοεμβρίου 2008).

Πόστερ σχετικά με την ερευνητική μου δραστηριότητα

4th HERA Annual Conference ‘European Diversities – European Identities’/1st European Conference for Collaborative Humanities Research (ECCHR) (Στρασβούργο, 8-9 Οκτωβρίου 2008).

‘Being a janissary in Ottoman Crete’

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο ‘War, Armies and Empires’ που διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος COST, δράση Α36: ‘Tributary Empires Compared: Romans, Mughals and Ottomans in the Pre-Industrial World from Antiquity till the Transition to Modernity’ (Ρέθυμνο, 2-4 Νοεμβρίου 2007).

«Οι τουρκικές σπουδές σήμερα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών»

Ανακοίνωση στο διεθνές συμπόσιο «Οι τουρκικές σπουδές σήμερα» (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1-2 Ιουνίου 2007).

‘Centre-periphery relations: The case of eighteenth-century Ottoman Crete’

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο ‘Experience of Empire – Responses from the Provinces’ που διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος COST, δράση Α36: ‘Tributary Empires Compared: Romans, Mughals and Ottomans in the Pre-Industrial World from Antiquity till the Transition to Modernity’ (Αθήνα, 19-21 Ιουνίου 2006).

‘Strained relations: Albanians as a challenge to the authority of ‘established’ elites in the eighteenth-century Ottoman Balkans’

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο ‘New Elites, Old Regimes: Trajectories of Imperial Change, 1700-1850’ (Πανεπιστήμιο Γέιλ, Νιου Χέιβεν, 28-29 Απριλίου 2006).

‘The Ottoman tombstones of Rethymno’

Ανακοίνωση στο 6ο Διεθνές Συμπόσιο του Προγράμματος Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με θέμα «Η Κρήτη και η ανατολική Μεσόγειος, 1645-1840» (Ρέθυμνο, 13-15 Ιανουαρίου 2006).

‘Neighbourhood life in Ottoman Kandiye: The economic aspect’

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο ‘Neighbourhood: Past, Present, Future’ (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μέσης Ανατολής, Άγκυρα, 30 Ιουνίου-2 Ιουλίου 2005).

«Μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες Ρεθύμνου»

Ανακοίνωση σε συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινή πολιτιστική κληρονομιά: ας την προστατέψουμε μαζί» (Ρέθυμνο, 21-27 Οκτωβρίου 2004).

‘Karaferye (Veroia) in the 1790s: How much can the kadı sicilleri tell us?’

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο: “Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η άνοδος των βαλκανικών εθνικισμών, 1789-1832: συγκρούσεις, μεταβολές, προσαρμογές” (Ρέθυμνο, 13-14 Δεκεμβρίου 2003).

«Μουσουλμάνοι και χριστιανοί στη Βέροια του β΄ μισού του 18ου αιώνα»

Ανακοίνωση σε ημερίδα που οργανώθηκε από τους «Φίλους του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας» στο πλαίσιο του θεσμού της «άνοιξης των μουσείων» (Βέροια, 4 Μαΐου 2003).

‘The mixed elite of a Balkan town: Karaferye in the second half of the 18th century’

Ανακοίνωση στο 5ο Διεθνές Συμπόσιο του Προγράμματος Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με θέμα «Οι επαρχιακές ελίτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία» (Ρέθυμνο, 10-12 Ιανουαρίου 2003).

«Χατζηκατβίας, Χαριτόπουλος, Κριτόπουλος: Τα ίχνη μιας παράδοσης για την οθωμανική άλωση της Βέροιας»

Ανακοίνωση στο διεθνές συμπόσιο «1453: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους» (Ρέθυμνο, 18-20 Οκτωβρίου 2002).

‘Building alliances: A Christian merchant in eighteenth-century Karaferye’

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο ‘The Ottomans and Trade’ (Κέιμπριτζ, 20-23 Μαρτίου 2002).

«Δερβίσηδες και δερβίσικοι τεκέδες στην Κρήτη των αρχών του 19ου αιώνα: θρησκευτικές, κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες»

Ανακοίνωση στο Θ΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Ελούντα, 1-6 Οκτωβρίου 2001).

Συμμετοχή σε διεθνές επιστημονικό εργαστήριο (workshop)

σχετικά με τους οθωμανικούς ιεροδικαστικούς κώδικες (Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ., 18-20 Μαΐου 2001). Η προσωπική συνεισφορά μου αφορούσε τους ιεροδικαστικούς κώδικες της Βέροιας.

‘Credit and district expenses in the kaza of Karaferye, 1750-1800’

Ανακοίνωση στο διεθνές συμπόσιο ‘Economic and Social Aspects of Credit Activities in the Eastern Mediterranean Area 18th-20th Centuries’ (Ρέθυμνο, 29-30 Σεπτεμβρίου 2000).

‘Kaza borders as limits of authority and responsibility in 18th-century Ottoman practice’

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο ‘The Ottoman Frontier’ (Κέιμπριτζ, 17-20 Μαρτίου 1999).

‘“Lighting the flame of disorder”; Ayan infighting and state intervention in Ottoman Karaferye, 1758-59’

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο ‘Mutiny: Narrative, Event, and Context in Cross-Cultural Perspective’ (Κολούμπους, Oχάιο, 10-11 Οκτωβρίου 1998).

‘Non-Muslims in an Ottoman context: Veroia, 1760-1780’

Ανακοίνωση στο συνέδριο ‘Place and Displacement: 1997 Research Colloquium’ (Κέιμπριτζ, 31 Μαΐου 1997).

Σεμινάρια – διαλέξεις

Defterler-i masarif-i vilayet, tevzi defterleri, local elite, and chiftlicisation: 18th-century Karaferye revisited’

Διάλεξη που δόθηκε στο Boğaziçi University, Economic History Working Group (Κωνσταντινούπολη, 24 Μαΐου 2016).

‘Islamic gravestones of Ottoman Crete: An imported cultural tradition on a Greek-speaking island’

Διάλεξη που δόθηκε στο Boğaziçi University, Department of History, σειρά διαλέξεων ‘Museum Lectures’ (Κωνσταντινούπολη, 5 Μαΐου 2016).

‘Urban life in Ottoman Crete: The case of the Elhac Ali Pasha mahalle in Kandiye’

Διάλεξη που δόθηκε στο Sabancı University, Faculty of Arts and Social Sciences (Κωνσταντινούπολη, 3 Μαΐου 2016).

« La Crète ottomane : un voyage historiographique »

Διάλεξη που δόθηκε στο σεμινάριο « L’organisation du territoire de la Crète en dehors des villes sous les époques vénitienne et ottomane (XIVe-XVIIIe siècles) » του Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (Aix-Marseille Université – CNRS) (Αιξ-αν-Προβάνς, 23 Μαΐου 2014).

««Είναι του Θεού προσταγή, όποιος έρχεται στον κόσμο τούτο, να φεύγει κιόλας»: μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες της ύστερης οθωμανικής Κρήτης»

Διάλεξη που δόθηκε στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών για την τοπική ιστορία (Ηράκλειο, 9 Απριλίου 2014).

‘Studying Urban Life in Ottoman Crete: The Elhac Ali Pasha Quarter in Eighteenth-Century Kandiye’

Διάλεξη που δόθηκε στο General Seminar του Κέντρου Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ (Μπέρμιγχαμ, 21 Οκτωβρίου 2010).

«Αστικός χώρος και βίος στο οθωμανικό Ηράκλειο: Το τέμενος και η συνοικία «Γενί Τζαμί» κατά τον 18ο αιώνα»

Διάλεξη που δόθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Παρουσίαση μεταφράσεων ιεροδικαστικών κωδίκων εκ του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου», που διοργανώθηκε από τη Βικελαία Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου (Ηράκλειο, 15 Σεπτεμβρίου 2010).

‘An overview of the history of Crete under Ottoman rule’

Διάλεξη που δόθηκε σε ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Rosario της Κολομβίας, που επισκέφθηκαν την Ελλάδα με συνοδό καθηγήτρια την κ. Carla Bocchetti, διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου του πανεπιστημίου (Ηράκλειο, 30 Ιουνίου 2010).

‘Ottoman provincial elites in the eighteenth and early nineteenth centuries’

Διάλεξη που δόθηκε στο History Research Seminar του Τμήματος Ιστορίας του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ιρλανδίας, Μαϊνούθ (Μαϊνούθ, 25 Μαρτίου 2010).

« Les élites provinciales dans les territoires balkaniques et grecs de l’Empire ottoman (XVIIe-XIXe siècles) »

Σειρά τεσσάρων σεμιναριακών διαλέξεων που δόθηκαν στην École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences Historiques et Philologiques (Παρίσι, 14 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2010).

«Οι μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες του οθωμανικού Ρεθύμνου: μια πηγή και τα προβλήματά της»

Διάλεξη που δόθηκε στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λευκωσία, 6 Οκτωβρίου 2009).

‘Crete under Ottoman rule’

Διάλεξη που δόθηκε στο Princeton University Global Seminar με θέμα ‘Islam, Empire, and Modernity: Turkey from the Caliphs to the 21st Century’ (Ρέθυμνο, 17 Ιουνίου 2009).

«Οθωμανικές επιτύμβιες στήλες Ρεθύμνου: μια πηγή και τα προβλήματά της»

Διάλεξη που δόθηκε στο Σεμινάριο Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2009).

«Η Βέροια της οθωμανικής περιόδου: μια δυναμική κοινωνία»

Διάλεξη που δόθηκε στη Βέροια μετά από πρόσκληση του τοπικού δήμου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με γενικό τίτλο «Εις μνήμην …» (Βέροια, 15 Οκτωβρίου 2007).

‘‘Case-studying’ the Ottoman eighteenth century: The example of Karaferye’

Διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς σεμιναρίων ‘Economy and Society on Both Shores of the Aegean’, Μουσείο Οθωμανικής Τράπεζας (Κωνσταντινούπολη, 13 Μαΐου 2005).

‘Provincial elites in the Ottoman Empire: Afterthoughts on a symposium’

Διάλεξη στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου (Κωνσταντινούπολη, 9 Μαΐου 2005).

«Το φθαρτό και το αιώνιο. Μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες Ρεθύμνου»

Διάλεξη στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ρέθυμνο, 12 Μαρτίου 2002).

«Οθωμανικές αντιλήψεις περί εγκλήματος και τιμωρίας»

Διάλεξη από κοινού με την Ελένη Γκαρά στην Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 1999).

‘Karaferye and the Ottoman eighteenth century’

Διάλεξη στο σεμινάριο ‘Seminars on Turkey and the Ottoman Empire’, Centre of Middle Eastern Studies-Skilliter Centre for Ottoman Studies (Κέιμπριτζ, 14 Nοεμβρίου 1997).

Συμμετοχή σε επιτροπές συνεδρίων

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής των εξής συνεδρίων:

 1. 5ο Διεθνές Συμπόσιο του Προγράμματος Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με θέμα: «Οι επαρχιακές ελίτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία» (Ρέθυμνο, 10-12 Ιανουαρίου 2003).
 2. Διεθνές συνέδριο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η άνοδος των βαλκανικών εθνικισμών, 1789-1832: συγκρούσεις, μεταβολές, προσαρμογές» (Ρέθυμνο, 13-14 Δεκεμβρίου 2003).
 3. 6ο Διεθνές Συμπόσιο του Προγράμματος Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με θέμα: «Η Κρήτη και η ανατολική Μεσόγειος, 1645-1840» (Ρέθυμνο, 13-15 Ιανουαρίου 2006).
 4. Διεθνές συνέδριο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με θέμα: ‘Gender, family and property in legal theory and practice: the European perspective from 10th-20th century’ (Ρέθυμνο, 21-23 Σεπτεμβρίου 2006).
 5. Διεθνές συνέδριο με θέμα ‘War, Armies and Empires’ στο πλαίσιο του προγράμματος COST, δράση Α36: ‘Tributary Empires Compared: Romans, Mughals and Ottomans in the Pre-Industrial World from Antiquity till the Transition to Modernity’ (Ρέθυμνο, 2-4 Νοεμβρίου 2007).
 6. 7ο Διεθνές Συμπόσιο του Προγράμματος Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με θέμα: «Πολιτικές πρωτοβουλίες «από τα κάτω» στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Ρέθυμνο, 9-11 Ιανουαρίου 2009).
 7. 8ο Διεθνές Συμπόσιο του Προγράμματος Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με θέμα «Οθωμανικές αγροτικές κοινωνίες και οικονομίες» (Ρέθυμνο, 13-15 Ιανουαρίου 2012).
 8. 20ό Διεθνές Συμπόσιο CIÉPO (Comité International d’Études Pre-ottomanes et Ottomanes), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ρέθυμνο, 27 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2012).
 9. 9ο Διεθνές Συμπόσιο του Προγράμματος Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με θέμα «Πολιτική σκέψη και πράξη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία» (Ρέθυμνο, 9-11 Ιανουαρίου 2015).

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής των εξής συνεδρίων:

 1. 1ο Επιστημονικό Συνέδριο για την Ημαθία: Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη – Λαογραφία, Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Βέροια, 29 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 2010).
 2. 11ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης (Ρέθυμνο, 21-27 Οκτωβρίου 2011).
 3. «Ημαθία: σκιαγραφώντας την ιστορία της μέσα από τις συλλογές των Γ.Α.Κ.», επιστημονική ημερίδα, Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας – Γ.Α.Κ. Ν. Ημαθίας (Βέροια, 25 Μαΐου 2013).
 4. 12ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ηράκλειο, 21-25 Σεπτεμβρίου 2016).

Συμμετοχή σε συντακτικές και συμβουλευτικές επιτροπές σειρών και περιοδικών

 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Turkish Historical Review (εκδοτικός οίκος: Brill) (2009- ).
 • Μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της σειράς The Ottoman Empire and its Heritage: Politics, Society and Economy (εκδοτικός οίκος: Brill) (2010- ).

Συμμετοχή σε ερευνητικά ινστιτούτα και επιστημονικές ενώσεις

 • Επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
 • Μέλος της διεθνούς επιστημονικής ένωσης CIÉPO (Comité International d’Études Pré-Οttomanes et Ottomanes) (2010- )· μέλος της διοικούσας επιτροπής (Governing Directorate) της ένωσης (2012- ).
 • Μέλος της επιστημονικής ένωσης OTSA (The Ottoman and Turkish Studies Association).
 • Αντεπιστέλλον μέλος της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (2014- ).

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.